Logga in

Forumet för tolkning av ISO 9001

Tolkningsgruppen för ISO 9001 kan hjälpa dig att förtydliga och förklara innebörden i kraven och klargöra formuleringarna i standarden.

Tillämpningen av standarden, dvs. hur du ska göra för att uppfylla ett krav, har tolkningsgruppen tyvärr inte möjlighet att hjälpa till med. Behöver du hjälp med tillämpningen av standarden hänvisar vi till SIS utbildningar.

Utbildningen Kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9001:2015 - så lyckas du med övergången är anpassad för organisationer som ska gå från den gamla till den nya versionen.

Hur ställer du din fråga?
En fråga som ställs ska vara formulerad så att det är möjligt att svara ja eller nej. Bakgrunden till frågan bör beskrivas kortfattat.

Få svar på dina frågor
Det kan ta olika lång tid att behandla din fråga och återkomma med ett svar. Allt beror på hur omfattande frågan är. Enklare frågor tar vi upp i tolkningsgruppen och du kan få svar inom 14 arbetsdagar.

Är din fråga särskilt komplicerad eller principiell viktig, skickar vi frågan vidare till ISO:s internationella tolkningsgrupp inom ISO/TC 176 Quality management and quality assurance. Då tar det längre tid innan du får svar.

Jag godkänner att SIS lagrar mina personuppgifter

Tack för din fråga.

Vi besvarar din fråga på följande vis:

Enklare frågor tar vi upp i tolkningsgruppen och du kan få svar inom 14 arbetsdagar.

Är din fråga särskilt komplicerad eller principiell viktig, skickar vi frågan vidare till ISO:s internationella tolkningsgrupp inom ISO/TC 176 Quality management and quality assurance. Då tar det längre tid innan du får svar.


Kunskapstjänsten Perspektiv

Perspektiv är tjänsten för dig som arbetar med lednings-system till vardags i ditt yrkesliv.

Perspektiv består av en webbplats och en tidning som tillsammans innehåller samlad kunskap för att hjälpa dig tolka, jämföra och tillämpa olika ledningssystemstandarder.