Logga in

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 27001:2017

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för informationssäkerhet - Krav (ISO/IEC 27001:2013 med Cor 1:2014 and Cor 2:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard
Pris: 1 295 SEK

PDF

Pris: 1 295 SEK

Papper

Pris: 2 072 SEK
Normalpris: 2 590 SEK
Du sparar: 518 SEK
+

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard har tagits fram för att tillhandahålla krav för att upprätta, införa, underhålla och ständigt förbättra ett ledningssystem för informationssäkerhet.

Antagandet av ett ledningssystem för informationssäkerhet är ett strategiskt beslut för en organisation. Upprättandet och införandet av en organisations ledningssystem för informationssäkerhet påverkas av organisationens behov och mål, säkerhetskrav, de organisatoriska processer som används och organisationens storlek och struktur. Alla dessa påverkande faktorer kan komma att förändras över tiden.

Standarden specificerar kraven för upprättande, införande, underhåll och ständig förbättring av ett ledningssystem för informationssäkerhet inom ramarna för organisationen.

Den innehåller också krav på bedömning och behandling av informationssäkerhetsrisker, anpassat till organisationens behov. Kraven som anges i denna standard är generiska och är avsedda att vara tillämpliga i alla organisationer, oavsett typ, storlek och slag. 

Omfattning
Denna standard specificerar kraven för upprättande, införande, underhåll och ständig förbättring av ett led-ningssystem för informationssäkerhet inom ramarna för organisationen. Denna standard innehåller också krav på bedömning och behandling av informationssäkerhetsrisker, anpassat till organisationens behov. Kraven som anges i denna standard är generiska och är avsedda att vara tillämpliga i alla organisationer, oavsett typ, storlek och slag. Att undanta något av kraven specificerade i avsnitt 4 till 10 är inte acceptabelt när en organisation avser efterleva denna standard.

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri Ledningssystem Ledningssystem för informationssäkerhet Datakommunikationsnät Informationsteknik Allmänt IT-säkerhet Kodning av information Programutveckling och systemdokumentation


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: LIS, SIS/TK 318/AG 11

Internationell titel: Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements (ISO/IEC 27001:2013 including Cor 1:2014 and Cor 2:2015)

Artikelnummer: STD-8025293

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-02-28

Antal sidor: 64

Ersätter: SS-ISO/IEC 27001:2014 , SS-ISO/IEC 27001:2014/Cor 2:2016