Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 304

Kvalitetsledning

Alla organisationer strävar efter att bli mer effektiva och lönsamma för att nå hållbar framgång. För att lyckas med det behöver organisationen arbeta strukturerat, målinriktat och aktivt med kvalitetsledning. Som stöd finns ISO 9000-serien, världens mest framgångsrika standarder inom kvalitetsledning.

Kommittén för kvalitetsledning arbetar aktivt för att främja svenska intressen genom att påverka innehåll och riktlinjer i utvecklingen av framtida standarder inom kvalitetsledning. Arbetet pågår såväl nationellt som internationellt.

Kommittén ansvarar för arbetet med ett flertal standarder med betoning på ISO 9000-serien. Produktportföljen innehåller även ISO 19011 (revisionsstandarden), standarder för kundtillfredsställelse (ISO 10000-serien, kompetensförsörjning (SS 624070) mm.

Kvalitetsledning är ett effektivt styrmedel för en organisations ledning och ett bra hjälpmedel i det dagliga förbättringsarbetet.

Att arbeta effektivt med kvalitetsledning med hjälp av standarder kan stärka organisationens varumärke, konkurrensförmåga och generera nöjdare kunder och anställda.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 16 standarder
ISO/TS 17582, Ledningssystem för kvalitet - Särskilda krav för tillämpning av ISO 9001:2008 för valorganisationer till offentliga styrande organ på alla nivåer
ISO 19011, Guidelines for auditing management systems
EN ISO 19011, Vägledning för revision av ledningssystem
ISO 10003, Kvalitetsledning - Kundtillfredsställelse - Vägledning om extern lösning av tvist mellan organisation och kund
ISO 10002, Kvalitetsledning - Kundtillfredsställelse - Vägledning för behandling av klagomål inom organisationer
ISO 10001, Kvalitetsledning - Kundtillfredsställelse - Vägledning om etisk kod för organisationer
EN ISO 9004, Kvalitetsledning - Kvalitet i en organisation - Vägledning för att nå hållbar framgång
ISO 9004, Ledning av en organisation för hållbar framgång - En modell baserad på kvalitetsledning
ISO 18091, Ledningssystem för kvalitet - Riktlinjer för tillämpning av ISO 9001:2015 i kommuner, landsting och regioner
ISO 10014, Kvalitetsledning - Vägledning för att skapa finansiella och ekonomiska fördelar
ISO/TS Handbok SME, ISO 9001:2015 for Small Enterprises - What to do ? - Advice from ISO/TC 176
ISO 10005, Ledningssystem för kvalitet - Vägledning för kvalitetsplaner
ISO 10004, Kvalitetsledning - Kundtillfredsställelse - Vägledning för övervakning och mätning
ISO 21001, Educational organizations - Management systems for educational organizations - Requirements with guidance for use
ISO 10018, Kvalitetsledning - Riktlinjer för att hantera medarbetares delaktighet och kompetens
ISO 10015, Kvalitetsledning - Riktlinjer för utbildning
Visa fler Visa färre
Utgivet 27 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 10 arbetsgrupper
SIS/TK 304/AG 1.1, Begrepp och Terminologi
SIS/TK 304/AG 2.1, Tolkningsfrågor
SIS/TK 304/AG 2.2, ISO 9001
SIS/TK 304/AG 2.3, Kommunikation och produktsupport
SIS/TK 304/AG 3.1, Kompetensförsörjning
SIS/TK 304/AG 3.2, Validering av individuell kompetens
SIS/TK 304/AG 3.3, Revision
SIS/TK 304/AG 3.4, ISO 10000-serien
SIS/TK 304/AG 3.5, Utbildning
SIS/TK 304/AG 3.6, Kommuner, landsting och regioner
Visa fler Visa färre
Deltagare 43 företag och organisationer
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB, Gävle
Bureau Veritas Certification Sverige AB, Göteborg
CANEA Partner Group AB, Göteborg
Deva Mecaneyes AB, Västerås
DNV GL Business Assurance Sweden AB, Solna
EmmX IT AB, Huddinge
Ericsson AB, Linköping
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
HSQC AB, Borlänge
Improvact AB, Stockholm
Intertek Certification AB, Kista
ISS Facility Services AB, Stockholm
Linnéuniversitetet, Kalmar
Nya Regionstyrelsen, Göteborg
Ossiannilsson QOOL Consultancy, Lund
Qvalify AB, Jönköping
Region Norrbotten, Luleå
Riksbyggen Ekonomisk Förening, Stockholm
Riksbyggen Göteborg, Göteborg
Rise Research Institutes of Sweden, Sundsvall
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Scania CV AB, Södertälje
Sony Mobile Communications AB, Lund
SOS International AB, Danderyd
Statens institutionsstyrelse, Stockholm
Stockholm Vatten AB, Stockholm
Styrelsen för ackreditering & teknisk kontroll, Borås
Styrelsen för Ackreditering & Teknisk Kontroll SWEDAC, Bromma
Sustema AB, Stockholm
To be To do AB, Segeltorp
Trygghetsrådet TRS, Stockholm
Uppsala kommun, Uppsala
Uppsala Kommun, Uppsala
Uppsala kommun Kommunledningskontoret, Uppsala
VisionL Kvalitetspartner AB, Norrköping
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Personvagnar AB, Göteborg
Volvo Technology AB, Göteborg
Västerviks kommun, Västervik
Västra Götalandsregionen, Göteborg
Västra Götalandsregionen, Mölndal
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
ISO/PC 288, Education
ISO/TC 176, Quality management and quality assurance
ISO/TC 176/AHG, Adhoc Group
ISO/TC 176/SC 1, Concepts and terminology
ISO/TC 176/SC 2, Quality systems
ISO/TC 176/SC 3, Supporting technologies
ISO/TC 176/SC 3/CAG, Chairman Advisory Group
ISO/TC 176/SC 3/TF 1, CSLT
ISO/TC 176/SC 3/WG 22, Revision of ISO/TR 10017
ISO/TC 312, Excellence in service
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Var med och påverka
Verksamhetsplan och informationsblad

Ämnesområden

Ledningssystem för kvalitet Kvalitet Ledningssystem för kompetensförsörjning


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Sveriges främsta event för dig som arbetar med hållbar verksamhetsutveckling!
ISO 9001, ISO 14001,
ISO 26000 och ISO 45001

Kalender
2018
april
tor
19
19 april: Perspektivdagen
09:00 - 17:00
tor
26
26 april: SIS Årsmöte
10:00 - 16:00
maj
mån
21
21 maj: TK 304 Vårmöte
10:00 - 16:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Tina Bohlin

Tina Bohlin
Projektledare
08-55552058
tina.bohlin@sis.se

Anna-Karin Jansson

Anna-Karin Jansson
Projektassistent
08-55552025
anna-karin.jansson@sis.se