Logga in

Intern revision

Effektiva ledningssystem kräver ett fungerande internrevisionsarbete. Interna revisioner fungerar som ett verktyg i processen att förbättra verksamheten.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.

Event

SIS Kvalitets- och Miljödag 2018

Seminarium

Omfattning: 1 dag
Stockholm, 19 apr

Grund

Intern revision - Grundkurs

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Stockholm, 17 - 18 apr
Göteborg, 25 - 26 apr
Stockholm, 7 - 8 maj
Stockholm, 13 - 14 jun

Fortsättning

Ta tempen på din verksamhet - nå högre höjder med hjälp av internrevision

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Stockholm, 4 maj
Miljöledning för revisorn enligt nya ISO 14001:2015

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Stockholm, 27 apr
Stockholm, 15 jun